Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

9.Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
V žádosti o informaci není třeba prokazovat právní či jiný zájem.
Ze žádosti musí být zřejmí, kdo ji činí a komu je určena.
Způsob podání žádosti: ústně, telefonicky, písemně, faxem, e-mailem, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky.