Obsah

Žádost o informace

 

Dotaz 2.3.2020

 ŽÁDOST O INFORMACE

Obsah žádosti/dotazu:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte:

                                         -název projekt

                                         -popis projektu

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                         -finanční rozpočet projektu

                                         -plánovaný termín započetí projektu

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení,

                                                                                           popř. výherce

 

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Odpovědˇ 2.3.2020

Vážení,na Vaši žádost sdělujeme:
Obec nemá dosud schválený rozpočet a investiční plán na rok 2020.Dále v letech 2020-2022 neplánuje žádné investiční/stavební projekty či rekonstrukce.

V roce 2020 se plánuje dokončení kanalizace a ČOV v obci,obec předala investorství VaK Znojemsko.