Obsah

ŽÁDOST O INFORMACE

Žádost o informace

Dne 19. 8. 2019 obdržela obec dotaz prostřednictvím datové schránky. Na tento dotaz poskytla obratem tuto informaci:

Na Váš dotaz zda subjetkty,které uvádíte v žádosti, podali naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek Vám sdělujeme.Nepodaly nabídku ve smyslu veřejných zakázek,ani nežádaly o poskytnutí nabídky.

 

Dotaz 31.1.2019

 ŽÁDOST O INFORMACE

Obsah žádosti/dotazu:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2019 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte:

                                         -název projekt

                                         -popis projektu

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                         -finanční rozpočet projektu

                                         -plánovaný termín započetí projektu

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení,

                                                                                           popř. výherce

 

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Odpovědˇ 4.1.2019

Vážení,na Vaši žádost sděluji:
V rozpočtu obce na rok 2019 je plánována tato investiční akce:
1.Multifunkční hřiště
2.oplocené sportoviště
3.Stavební servis Miklátek
4.200.000,-Kč
5.dokončení z minulých let
6.výběrové řízení nebylo
 

Pro úplnost dodáváme
V letošním roce  se začne budovat kanalizace a ČOV v obci.Investorství  přebralo VaK Znojemsko .