Obsah

Žádost o informace

5.4.2018
dotaz:
seznam právnických osob,které mají dluh vůči obci,jenž je po splatnosti více jak 180 dnů
odpověď:
Obec Chvalatice nemá v evidenci žádnou právnickou osobu,která má dluh vůči obci po splatnosti více jak 180 dnů.

 

 

22.5.2018
dotaz:

Vážení,

jakožto provozovatelé největší české služby zajišťující vzory, publikace, nástroje a poradenství pro řádnou implementaci GDPR dlouhodobě mapujeme vývoj nákladů na zajištění souladu s GDPR a na spojené služby.

V této souvislosti a v souvislosti s nařízením GDPR, které nabude účinnosti 25. května 2018, si Vás dovolujeme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o zpřístupnění následujících informaci:

1. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů?

• Externím poskytovatelem služeb pověřence?

• Interně, tj. prostřednictvím zaměstnanců Vaší organizace?

2. Jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem?

3. Kolik korun (zaokrouhleno na celé tisíce) Vaše organizace vynaložila v roce 2017 a 2018 (tj. od 1.1.2017 do dne obdržení této žádosti o informace) na uvedení Vaší organizace do souladu s GDPR ?

4. Kolik činily (z celkové částky podle odpovědi na otázku 3)

• náklady Vaší organizace na školení týkající se GDPR (ať již v rámci zvyšování kvalifikace či jiných);

• náklady Vaší organizace na sepis a přípravu právní dokumentace, která je v souladu s GDPR;

• náklady Vaší organizace na IT produkty a služby (s uvedením o jaké produkty a služby se jednalo).

Odpověď:

Vážení,na Vaši žádost sděluji:
1.že výkon pověřence pro ochranu osobních údajů nám zajišťuje externí poskytovatel služeb
2.že odměna pověřence je sjednaná formou hodinové sazby   790,-Kč bez DPH
3.že jsme v roce 2017 vynaložili 3000,-Kč a v roce 2018 do 22.5.2018 nevynaložily žádné náklady
4.že náklady na školení  byly 3000,-Kč.Zaměstnanec obce se zúčastnil několika školení,které byly zdarma.
-na sepis a přípravu právní dokumentace dosud obec nic nevydala.
-náklady na IT produkty a služby s nimi spojené jsme také dosud nehradili žádné