Obsah

Dotaz ze dne 21.11.2016 o poskytnutí informace o všech aktivních účtech obce a posledni
darovací smlouva uzavřená dle zákona č.89/1999 Sb.

odpověď

příloha odpovědi

Dotaz ze dne 8.2.2016  investiční plány