Obsah

Dotaz ze dne 13.5.2015

žádost o informaci o používání právního  informačního systému obcí Chvalatice

odpověď byla odeslána do datové schránky dne 20.5.2015 na přiloženém formuláři

Dotaz ze dne 23.3.2015

žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2015

odpověď

Dotaz ze dne 27.7.2015

žádost o poskytnutí informace o umístění zákazu vstupu psů

odpověď