Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

2.Důvod a způsob založení

 Obec Chvalatice je územním samosprávným celkem. Základním právním zakotvením existence obcí (měst) je zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR. Dalším zákonem, který upravuje postavení a činnost základních samosprávných jednotek je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obec Chvalatice provádí svoji činnost na principu dvojí působnosti:

  • samostatné (samostatně spravuje svoje věci), v územním obvodu obce
  • přenesené (vykonává státní správu v rozsahu, stanoveném zvláštními předpisy)