Obsah

14.Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnes. předs. ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 

14.2 Vydané právní přepisy  :www.obecchvalatice.cz/urad-obce/uredni-deska/