Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Odpady v obci


ODPADY v roce 2021,výše poplatku

Trvale  žijící              550,-Kč/osobu

Chataři,chalupáři     550,-Kč/objekt

lze uhradit v hotovosti na úřadě nebo bezhotovostně na č.účtu:13420741/0100,

variabilní symbol:

u čísla popisného:1+ číslo popisné ,(např.čp.79 má vs.179)

u čísla evidenčního:2+ číslo evidenční,(např.če.79 má vs.279)

Každý poplatník má povinnost se k poplatku ohlásit písemně:

Ohlášení chaty,chalupy,kde trvale nežije žádná osoba (34.5 kB)

Ohlášení trvale žijící osoby (38 kB)

 

Výsledky odpadového  hospodaření v obci 2020 (59 kB)

svozový kalendář 2021 (271.48 kB)

Jak můžete sami snížit množství odpadu (5.18 MB)

Místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu (TŘÍDĚNÝ ODPAD)

V areálu bývalého statku

Železo a výrobky s ukončenou životností :(KOMPLETNÍ lednice,televizory,pračky ,PC ... atd.) můžete odevzdat od dubna do října poslední sobotu v měsíci.V době od 13,00 do 14.00 hodin v areálu bývalého družstva. 
V měsících listopad,prosinec,leden,únor březen je sběrné místo uzavřeno.Uložení je možné po domluvě na obecním úřadě.

Nezpečný odpad (zbytky barev,spotřební chemie,rozpouštědla....…atd.) a 
Velkoobjemový odpad(matrace,nábytek,koberce,nádobí,lina ….) Do  přistaveného kontejneru v době sběru.Zpravidla na jaře a na podzim.Sběr je vyhlášen místním rozhlasem a zveřejněn na úřední desce.

U obecního úřadu.Kontejnery jsou barevně odlišeny a opatřeny nápisy.Místo je celoročně přístupné.

Plast: žlutý kontejner ,plastové láhve sešlápněte
Sklo bílé:bílý kontejner 
Sklo barevné: zelený kontejner  
Oděvy: modrý kontejner,speciálního tvaru,čisté a suché oděvy zavažte do pytle
Kov:šedý kontejner 
Papír: modrý kontejner ,papírové krabice rozložte

Chodba  obecního úřadě.Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a opatřeny nápisy.Místo je přístupné Po-Pá 7:00-11:30,12:00-15:30.

Použité kuchyňské oleje a tuky:černá popelnice ,uložte v řádně uzavřených PET lahvích–bez zbytků jídel

Elektroodpad : zelená popelnice (vše co je na baterie nebo elektřinu,žárovky,mobily hračky,baterie atd.).Velikostně je elektroodpad omezen velikostí boxu