Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Odpady v obci


ODPADY v roce 2021,výše poplatku

Trvale  žijící              550,-Kč/osobu

Chataři,chalupáři     550,-Kč/objekt

lze uhradit v hotovosti na úřade nebo bezhotovostně na č.účtu:13420741/0100,

variabilní symbol:

u čísla popisného:1+ číslo popisné ,(např.čp.79 má vs.179)

u čísla evidenčního:2+ číslo evidenční,(např.če.79 má vs.279)

Každý poplatník má povinnost se k poplatku ohlásit:

Ohlášení chaty,chalupy,kde trvale nežije žádná osoba (34.5 kB)

Ohlášení trvale žijící osoby (38 kB)

 

 

Výsledky odpadového  hospodaření v obci 2020 (59 kB)

svozový kalendář 2021 (271.48 kB)

Jak můžete sami snížit množství odpadu (5.18 MB)

Vždyť to nedá žádnou práci dát baterky k recyklaci  box je na obecním úřadě

 

Železo:
můžete odevzdat od dubna do října poslední sobotu v měsíci.V době od 13,00 do 14.00 hodin v areálu bývalého družstva. V této době je možno dovést na uložení staré.ale KOMPLETNÍ elektrospotřebiče (ledničku,pračku,televizor,PC.atd.)
V měsících listopad,prosinec,leden,únor březen je sběrné místo uzavřeno.Uložení je možné po domluvě na obecním úřadě.

plasty: žlutý kontejner u obecního úřadu,plastové láhve sešlápněte
sklo bílé:bílý kontejner u obecního úřadu
sklo barevné: zelený kontejner  u obecního úřadu
oděvy: modrý kontejner,speciálního tvaru u obecního úřadu,oděvy zavažte do pytle
kov:šedý kontejner u obecního úřadu
papír: modrý kontejner u obecního úřadu,papírové krabice rozložte

Velkoobjemový odpad(matrace,nábytek,koberce,nádobí,lina ….)
ukládejte přímo do přistaveného kontejneru v době sběru

Elektroodpad (vše co je na baterie nebo elektřinu,žárovky,mobily hračky,baterie atd.)
do kontejneru na obecní úřad.Velikostně je elektroodpad omezen velikostí boxu

Nebezpečný odpad (lednice,mrazáky,PC,zbytky barev…atd.)
odevzdejte  v době sběru do areálu bývalého družstva

Použité kuchyňské oleje a tuky
do kontejneru na obecní úřad,v řádně uzavřených PET lahvích–bez zbytků jídel