Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Napojení přípojek na kanalizaci v obci

Vyplňte Přihlášku k odvádění odpadních vod ,kterou jste obdrželi současně s kolaudačním souhlasem. Zašlete ji  na email:kiss@vaszn.cz. ( Můžete donést na obec a odešleme ji z obce).Prázdný formulář si můžete vyzvednout i na obci.
Na základě přihlášky nachystá pracovník potřebné podklady ke kontrole.
 

Položené potrubí od hlavního řádu k nemovitosti,před jeho zasypáním ,zkontroluje pracovník VaS Znojmo. Je potřeba domluvit termín s p.Kiššem tel 734 283 792 ,který zkontroluje správnost a kvalitu položeného  potrubí  a povolí zasypání .V den kontroly musí být kan.přípojka  kompletně napojena.
Ke kontrole si nachystejte Územní souhlas stavebního úřadu Šumná.Po schválení stavby ,vydá p.Kišš žadateli  protokol za úhradu 600,-Kč  v hotovosti na místě.Následně VaK Znojmo pošle smlouvu na stočné.

Pokud si nebudete vědět rady můžete se obrátit na obecní úřad .

 

Návod jak postupovat při výstavbě domovní přípojky splaškové kanalizace

 

Příhlášku k odvádění odpadních vod kanalizace k veřejné potřebě lze podat eletronicky-na email:goldmannova@vaszn.cz.
Kontaktní osoba:Simona Goldmannová,tel:515 282 577,730 192 181
úřední dny:PO a ST 7.00-17.00 hodin(telefonicky možnost i mimo úřední dny)

Osobní návštěva není nutná!!!

Zájemci ,kteří nemají email,mohou přihlášku přinést a odešle ji  Obecní úřad Chvalatice.

 

 

Výstavba zahájena  9.5.2019

Projektová dokumentace na výstavbu splaškové kanalizační přípojky-na každou přípojku ,musí být vyhotovena projektová dokumentace

 

Situace kanalizace-mapka,kudy povede vedení


Technické zásady pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace.

Prezentace ze setkání s občany dne 26.4.2019

Zadání zakázky :https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/53f2fb02-686e-451d-825f-c03a4a932c0e/zakazka/P18V00000015